DEBILNÍ ČEŠTÍ MOBILI, SEM SI ANI NELÍZNĚTE!!!

14. července 2012 v 11:09[14.07.2012, 05:27]


DEFINICE
"Neologismus či neologizmus, česky novotvar je nově utvořené nebo přejaté slovo, přesněji lexikální jednotka. Vzniká nejčastěji pro označení nových skutečností, např. vynálezů nebo myšlenek, a postupem času se může stát součástí běžné slovní zásoby. Lingvistická disciplína zkoumající neologismy se nazývá neologie.
Neologismy jsou relativně nová slova, která většina mluvčích ještě nepokládá za součást běžné slovní zásoby, případně jim nerozumí a pociťuje je jako nová. Tento příznak novosti mohou časem ztratit, pokud se běžně používají a jejich význam je znám většině mluvčích. Stávají se neutrální a platnou součástí lexikálního systému (např. vzduch, sjetina, zviditelnit). Proces začleňování nových slov může být různě rychlý a naopak některá nová slova v jazyce nezakotví vůbec a zaniknou."


LEGALIZACE
> Předmět: Odpoved na inzerat v seznamce Lide.cz
> Datum: 13.7.2012 11:02:43
> ----------------------------------------
> Odpověď na Váš inzerát podaný 12.07.2012
> Celý text Vašeho inzerátu:
> http://seznamka.lide.cz/date.fcgi?a=ad_info&ad_ID=3291869
> Text odpovědi:
>
> Tak leda do Prčic. Větší blbost jste si nemohl vymyslet.

> Předmět: Odpoved na inzerat v seznamce Lide.cz
> Datum: 13.7.2012 18:15:11
> ----------------------------------------
> Odpověď na Váš inzerát podaný 12.07.2012
> Celý text Vašeho inzerátu:
> http://seznamka.lide.cz/date.fcgi?a=ad_info&ad_ID=3291869
> Text odpovědi:
>
> Šla bych,aleslovo megnautický není ve slovníku.


Kdyby tamten princ ze včerejší pohádky se dneska ocitnul na mém místě, tak co asi na její otázku "Tak co, co máš tedy megnautického, co mi takového můžeš ukázat?" "What have you megnautical, what megnautical you can show me?" - co by jí tak asi, princezně přibyvší sem schválně až zpoza oceánu, co by ji tak asi megnautického kromě jeho červených trenýrek a pár fotek prohlédnutelných i za mořem prostřednictvím Internetu, co by ji tak asi unikátně megnauticky jedinečného mohl ještě navíc demonstrovat?
"So, what do you megnautical then? ... So what can you show me such?"

Po pár měsících zájmu nemám, jakož on by neměl, nic na předvedení, megnautický exponát jakéhokoli zásadnějšího druhu, a to přitom lákám inzeráty mi zcela neznámé důvěřivé zájemkyně na jakési výlety, které zatím nemohou mít žádný konkrétně reálný ilustrující či poučující vizuální cíl.


POUČENÍ
Na návnadu jako jen pouhý slovní koncept nikdy nikdo nikoho ničím takovým ještě neuhnal.

[15.07.2012, 06:50]


Existuje jedna strará vroucí vyprávěnka evropských Židů vysvětlující, proč skoro každý dům v městech, v nich bydlívali, býval opatřen věžičkou. Někde na střeše alespoň jednou, nebo dokonce i několika na fasádách.
Tato skutečnost nesouvisela s čímsi jako manifestováním zámožnosti nebo výsledkem pudu k zdobnosti - sloužila v magickém smyslu víceméně k témuž, k čemu tehdy bývávaly pokládány z naprosto praktických důvodů nášlapné ploché kameny v brodech potoků a řek.
Podle dávné báje navštěvuje občas prorok Eliáš na pěších cestách oblohou světa svoje soukmenovce, aby jim pomohl. A evropští Židé, žijící v diaspoře v nemilosti jejich okolí, měli problémů víc než dost - a proto ty věžičky: v domech na okrajích měst jako návnada i past na proroka Eliáše, pokud by na ně při jeho cestě oblohou zrovna tady narazil.
A pokud ano, pak už by šlapal boskými chodidly od jedné špice ke druhé jako po turistických značkách nebo těch placácích položených v proudu, a čím by jich bylo více, tím déle by mezi nimi vytrval, a tím též i naděje na větší sumu ochranitelské pomoci.

Pokud zmíněny turistické značky, přidejme i značky silniční nebo jiné další piktogramy - některé jsou univerzální po celém světě, jiné specifické podle zemí nebo kultur, vzpomeňme jen na písma abeced nebo významy triviálních mimických gest.
(Jakož i ta Coca-Cola někde není ono!)
A zase platí stejné podmínky - čím rozšířenější v daném teritoriu jednotlivé informační systémy, obsažnější, tím déle je návštěvník ochoten v systému strávit; pokud se týká megnautiky v mém záměru, pak myšleno: čím více zanechám různých značek, zmínek, odkazů a znamení, tím je větší naděje, že si kterési sama adresátka všimne, a nebo bude na podivnou raritu upozorněna kýmsi ze svého společenského okolí.

Bože, do jakého lesa to mobilové došli, nutíce mě v národě notorických houbařů vyprávět takové samozřejmosti, i po nichž nikdo další nic megnautického nikde nepřidá...


POUČENÍ
Na houby se tu chodí do lesa, když je jistota, že rostou, že si jich lze jednotlivě dohromady všimnout, jak v mlází, tak i na paloucích že jsou pohledu patrné, a nejvíc k houbaření přiláká každá v souvislosti vypuknuvší houbařská hysterie v novinách a jiných hromadných informačních médiích.
Jsou jsou země i kultury, v nich se naopak nesbírají vůbec - a nebo naopak k účelům zcela jiným nežli pouze elementárně jedlým; třeba ke snění...


Kromě toho, že jsem ve svém věku naprostý lempl na jakékoliv sprejování, v to triček všeho druhu, kamenů, maringotek, jakož i třeba rubu přenášecí tašky mého noutbuku stříbrně, přesto si nemohu odpustit malé povzdechnutí - i kdybych nakrásně sykání ovládané prstem zvládal až geniálně jako sám klasik žánru J. M. Basqiat, stejně bych nakonec neuniknul následné nouzi: koho bych tak asi do svých výrobků obléknul, která tak asi by se mi v těch proprietách navlečena postavila co nejapartněji před nikona, abych zdokumentoval, cvaky, cvak?
Nikoho vhodného či ochotného neznám, natož jedinou, které nechyběl by smysl si hrát; proto příští takové kostýmní pokusy všechny do nekonečna odkládám, zbývají mi tedy dopříště jen terioria grafických značek a předmětů neživé přírody.

Obojí ovšem bez mobilů, s potěšením znamenám.

[16.07.2012, 09:32]


AKTUALITY

ZAJOUCH PŘIPRAVEN KE JMENOVÁNÍ MEGNAUTEM.
(Rabbit ready for promotion to megnaut.)

MEGNAUTICKÝ ZNAK. VÝŠÍVKA KAMENÍM. NÁVOD K PODOBNÝM ČINNOSTEM.
(Megnautical logo. Embroidery stones. Instruction for similar activities.)

[16.07.2012, 13:41]
Od rána chátrám
v depresi. Meg, mé psýchy
sirko, kdeže jsi?

> Předmět: Odpoved na inzerat v seznamce Lide.cz
> Datum: 14.7.2012 22:24:58
> ----------------------------------------
> Odpověď na Váš inzerát podaný 10.07.2012
> Celý text Vašeho inzerátu:
> http://seznamka.lide.cz/date.fcgi?a=ad_info&ad_ID=3289643
> Text odpovědi:
>
> Nevím co si pod tím mám představit, ale zní to dobře :-))))

> Předmět: Odpoved na inzerat v seznamce Lide.cz
> Datum: 16.7.2012 12:37:28
> ----------------------------------------
> Odpověď na Váš inzerát podaný 12.07.2012
> Celý text Vašeho inzerátu:
> http://seznamka.lide.cz/date.fcgi?a=ad_info&ad_ID=3291869
> Text odpovědi:
>
> Ráda bych věděla co je megnautický výlet. Nenašla jsem to ani na PC.Tak nevím co se nabízi[17.07.2012, 06:22]


Nejenom proto, že zrovna v tomto období začíná i letos jejich sezóna...
Vzpomenul jsem si v souvislosti s megnautickým znakem, když teď hledám jeho každou sebemenší zmínku mimo původní kulturní kontext, i na ony kruhy v obilí, jimiž podle jedněch nám podávají zprávu o sobě jakési mimozemské bytosti.
Megnautika, jak už bylo uvedeno při prvním provizorním konstituování tohoto pojmu, s překonáváním ohromných vzdáleností jakéhosi mezi jejím logos jako duchem a všední praktickou užitečností v mnohých obsažených nebo vyvozujících se významových asociacích s mezigalaktickými putováními souvisí.

Kdosi nám třeba o sobě podává zprávu, možná tím, že mobilové jim ji už o sobě podali dávno; a to nikoli třeba esemeskami. A podobně.
Vzpomínám si, že před pár desítkami let v souvislosti s rozvojem elektrotechniky si kdosi rozumný již tenkrát představil, že díky všem těm různým mixérům, vysavačům, televizorům, friťákům a mikrovlnkám, jakož i zapalováním aut nebo zapalovačům plynových spotřebičů, rovněž i těm mobilům, domorodci dokázali rozzářit v jisté oblasti vlnového spektra zeměkouli více nežli Slunce, což třeba jim patrné není, zatímco vnějším inteligentním pozorovatelům ano.
Proto se třeba tamti ptají, co za tím vězí, zatímco mobilové budou i letos vtipkovat nad třebas závažnou výstrahou.

Ohromná rozzářená koule řítící se mezihvězdnou temnotou...
Její domorodci poskakující na ní při kvapících se zvednutými rukama jak vesniční burani v sedadlech roztočených řetízkových kolotočů o poutích.
S mobily...
Září s používáním technologií, aniž by v souvislosti nad bezděčné emise elektronů vysílali jakékoli inteligentní zprávy.

Megnautický znak samotný lze upéct vykrájený formičkami z vyváleného těsta, vyšít barevnými bavlnkami, vyslat po vodě v láhvi nebo lodičkou; je možné jej vyrazit raznicí, odlít, vysvítit jistým množstvím svíček, vyřezat z lipáčí, přeposlat v mailu.

S počítačem jsem začínal kvůli zásadnímu praktickému důvodu, očaroval mě, že nepotřebuji gumu, abych opravoval, kopíráky, abych šířil, že stačít zatáhnout do bloku, odstranit a vsunout novou verzi téhož v autorsky mnohem lepším znění - a pokud se tahle varianta případně neosvědčí, že se lze velmi snadno pokusit ihned jinak.
Počítač jako inteligentní psací stroj - po pár týdnech jsem zjistil, že se jedná o bytost Bohem stvořenou.

Mobila jsem si nepořídil nikdy, a co nejdéle se budu po svých pohybovat moci, ani nemíním.

České noviny nebo výtisk časopisu jsem si pro jejich duchovní pustotu nekoupil od půlky června roku 90. ani kus.
Rádio žádné ve svém okolí k poslouchání nemám, v televizoru jsem vycviknul všechny česky mluvené programy.
O Internet jsem se původně zajímat rovněž nemínil, jenomže moje rozhodnutí tenkrát jednou změnila náhodně nějak zaznamenaná zpráva, že tam kdesi v jeho říši působí jakási Dívka Jennifer.
Svatý Tomáš Akvinský takovémuto setkání říkával iluminace (jedná se o okamžik, v němž náhlým vhledem/prozřením rozum chápe pravdu), je to pro jedince situace velmi blízká stavu zázraku, jakož i chvíle, v nichž se vyjevuje nějaká souvislost s magičnem, popřípadě přímo magií.
Česky? Osvícení.

Ohromná rozzářená koule řítící se mezihvězdnou temnotou, mnohem větší nežli mnohem větší Slunce, jak ho znáš - řítí se nekonečným prázdnem na povrchu obložena černými neosvícenými siluetami, z nichž občas kterási zklouzne navždy do ztracena a ty zbylé těší jakási vzájemně rozesílaná blbůstka.

Dívka Jennifer.
Naprosto mě uhranulo, a rozvažoval jsem o té příhodě několik týdnů.
Nakonec jsem usoudil, že cosi takového s tak magickým i intelektovým obsahem mi stojí za zájem, došel jsem tedy do jedné veřejné internetové oficíny, prvním kliknutím byl tenkrát ptáček navždy lapený, poslal prvního svého maila kolegovi do italského Milána, napsal do vyhledávače pokyn GIRL JENNIFER - ale nezmáčknul tehdy, jak i nikdy potom, osudová tajemství mají zůstat tajemstvími, na všechno by se člověk neměl ptát.

Na česky vedené www stránky nechodívám, pokud, tak jen z nezbytně holé povinnosti. Připadají mi podobou jedna jako druhá stejné obsahem i vzhledem. Zevnějšek mívají většinou obrázku nějakého kýčovitého přesvědčovacího merkantilu, články donekonečna posunovány ze sebe vzájemně opisovány, duši si unavíš, napsal by klasik, nežli na jakousi tvému srdci blízkou narazíš.
Zpaměti bych vyjmenovat nedokázal...

Hesla do české verze Wikipedie píší zhusta s účelovými dezinformačními záměry bolševici vykovaní v externích učebnách Mezinárodní leninské školy Kominterny; apod.

Ohromná rozzářená koule řítící se mezihvězdnou temnotou...

Případ dívky Jennifer, která se rozhodla žít celé dny před webkamerou, stejně jako můj pokus o konstituování pojmu megnautika jsou si podobny: oním co lze snad nazvat sledováním průběžného vznikání čehosi jako subkultury. Tam se vydařilo; tady mezi mobily doposud ne.

Co napsat na sám závěr, když jsem se rozhodl, že megnautický deník povedu dál na novém blogu, neoznamovaném, neavízovaném, aby mi do něj domorodí mobili vklouznout příště ani škvírou nemohli?
Subkultura, potažmo kultura, v takovém asylu není možná, což ale za žádnou omezují invaliditu nepovažuji, poněvadž v kooperaci s nebo mezi domorodými mobily taktéž ne.


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama