VIDĚTI OČIMA

1. června 2012 v 14:38


KROMĚŘÍŽ, PODZÁMECKÁ ZAHRADA, JARO 2011, DOPOLEDNE> Předmět: Odpoved na inzerat v seznamce Lide.cz
> Datum: 23.5.2012 21:38:34
> ----------------------------------------
> Odpověď na Váš inzerát podaný 02.12.2011
> Celý text Vašeho inzerátu:
> http://seznamka.lide.cz/date.fcgi?a=ad_info&ad_ID=2947222
> Text odpovědi:
>
> ahoj tak dej foto.sestavim pribeh

> Předmět: Re: Odpoved na inzerat v seznamce Lide.cz
> Datum: 29.5.2012 13:51:52
> ----------------------------------------
> ano slyším to dívku ,která volá o pomoc

KROMĚŘÍŽ, PODZÁMECKÁ ZAHRADA, 30. KVĚTNA 2012, DOPOLEDNE


[31.05.2012, 18:00]
Zítra do blogu
vmetu i čarodějnic
trus z jejich sletu.


Z LITERÁRNÍHO SCÉNÁŘE HRANÉHO FILMU - CITÁT O UDÁLOSTI Z ROKU 2004

6/

PUTOVÁNÍ "SLEPÉHO HADA" ZA PRAVDOU

BOŽEJOVICE (Od naší dopisovatelky) - Jen co ji uviděli, jak opravdu vystupuje z vláčku osobáčku, všichni ti zvědavci, kteří se minulou středu shromáždili na nástupišti nádražíčka v Božejovicích, pověstem uvěřili. Při příležitosti prázdninové cesty po stopách osudů svých jihočeských předků slavná hollywoodská herečka Meg Ryanová opravdu navštívila na pár hodin i jejich vesnici!!!
Proto se nikdo z přítomných už vzápětí nedivil, že se sotva po několika krocích tázala po někom ze zdejších starousedlíků, co by se ještě dnes rozpomenul na podrobnosti příhody, o níž jak sama řekla s pro ni tak typicky obvyklou odzbrojující upřímností: "Já to story, prostě, slyšela mnoho… Už od dítě."
"Když já byla takhle malá… Nebo ještě dole…" dodala, a předešlou větu doplnila gestem dlaně u kolen.
A vzápětí se z úst improvizované překladatelky, učitelky němčiny na místní ZŠ paní Hovorkové, přítomní dozvěděli, co že to sem herečku vlastně přivedlo.
Podle tlumočené verze kterýsi z jejích prastrýců příjmením Lukáš za války zde v Božejovicích pečoval o uprchlého sovětského válečného zajatce. "A tady Meg by především zajímalo," oslovila moderátorka Hovorková okolostojící dav, "zdali není mezi vámi někdo, kdo by o tomhletom zrovna příběhu věděl něco víc."
Po dlouhých chvílích trapně tíživého ticha, které herečka ani přes rozpačitě milé úsměvy a pohledy pomněnkových očí nedokázala rozrazit, neboť netušila, že ten, na něhož vzpomínku údajně hledá, byl současně po manželce rozené Lieblové pravým švagrem válečného zločince Adolfa Eichmanna. Že neuspěla, jenom přizvedla ramena a řekla rozpačitě a tiše: "That´s all right… Goodbye… See you latter…"
Načež se naklonila k jednomu z mužů své ochranky a cosi mu šeptla do ucha.
Oslovený letmo mávl rukou, a starostovo audi předjelo.
A za pár chvil slavnou Meg Ryanovou, po její indiánské babičce přezdívanou také Slepý had, už tady v Božejovicích nikdy nikdo živou neviděl.
Další podrobnosti si přečtěte uvnitř listu.

PUTOVÁNÍ LSTIVÉHO HADA ZA "PRAVDOU"

KNÍN (Od našeho dopisovatele) - Podvodnice, dvojnice slavné americké herečky Meg Ryanové při příležitosti údajné cesty po stopách jejích předků navštívila i obec Knín.
Co předcházelo i zde odcizení starostova osobního automobilu, popíšeme tentokrát velmi stručně.
Dosud neznámá podvodnice předstírala, že na místním hřbitově, který se spolu s kapličkou zachoval z dávné vesnice, jež v osmdesátých letech zanikla v souvislosti s výstavbou JE Temelín, už nenalezla, za čím se přes údajný oceán vypravila.
"Hrob vašeho strýce Karla Lukáše, narozeného v roce 1904, jak říkáte, zde nikdy nebyl," potvrdil herečce, po její americké babičce přezdívané indiánským přídomkem Slepý Had, jeden z místních pamětníků. "Co já vím, ten se již před válkou odstěhoval někam do Prahy," poučil návštěvnici o možnostech dalšího pátrání bývalý starousedlík, amatérský kronikář, osmdesátiletý František Vrzák, dnes z Českých Budějovic.
"Děkuji. Jak se vede? Budu tedy asi muset navštívit nějakého šamana," poděkovala mu herečka.
"Já bych si moc od takového kroku ale nesliboval," ještě skeptičtějí zareagoval pan Vrzák.
"Co mi je známo, všichni zdejší Lukášové byli odedávna římskokatolického vyznání."
Policejní mluvčí Okresního velitelství Policie ČR v Českých Budějovicích nám i k tomuto případu sdělila, že jsou pachatelce, která i v Kníně odcizila drahý starostův automobil, již na stopě.
Po starostově odcizeném automobilu pátrá policie. Starosta, jehož našli nazítří spoutaného v křoví poblíž Olomouce, utrpěl kromě šoku jen oděrky.
Přesto policie na čísle 158 prosí naše čtenáře o případné informace, jež by mohly s případem souviset.


Z LITERÁRNÍHO SCÉNÁŘE HRANÉHO FILMU PSANÉHO NA PODZIM ROKU 2011

Pro mne sama zkušenost nejzásadnější se při obhlídkách nalezla v parku nad rybníkem, ačkoli zdálky, jak i na první pohled zblízka, tak nevypadala. Ale cosi uvnitř mě napomínalo, abych zaznamenával, cvakal, obcházel, byť netuše, co vlastně vidím, a proto teprve až ve střižně noutbuku mi bylo svěřeno.
Objekt tvoří cosi vystavěné ze zatmavlých latí a trámků, jakoby se jednalo o budovu, jež byla původně čímsi, nějakou podobou, ale jejíž vnější paměť rozebral čas nebo na topivo jejich příležitostných vater nějací například kočovníci nebo trampíři.
Ale při soustředěném pohledu doplněném invencí pozorovatele lze vysledovat nebo dokonce nalézt řád a zatímní nečitelná změť trámů a latí začne připomínat kostru jakéhosi pradávného živočišného monstra, zborcený skelet vzducholodi, dávnou loď, jak se s takovými příležitostmi jindy setkáváme v obludáriích nebo muzeích.
Původně to tedy mohl být altán, skleník, taneční pavilón, cosi třeba, jež má označující slovo pouze v japonštině. V nocích zde mohly svítívat lampióny rozvěšeny pod oblohou, jak být i plaveny v dlouhých světlech po hladině rybníka romanticky zamilovanými dvojicemi v lodičkách.
Tichá hudba odposlechnutá v secesní Vídni wittgensteinovských časů.

Když se však místních poptáte soustředěněji, zázračný výsledek je dán pouze tím, že na to původní cosi, co obdobně ani oni pojmenovat nesvedou, spadl při poslední vichřici vykocený strom.

Zbyla kostra jakéhosi prehistorického leviatana, jejíž pozůstalé trámoví proložené nárazem napřeskáčku a shlíženo proti obloze tvoří znaky jakéhosi písma, z čárek sestavené hieroglyfy podobající se prorockým znamením čínského I-tingu. Vnější dojem, jenž jako čehosi poselství nebo podnět příležitosti jakéhosi jenom jí určeného sdělení, neunikne i intuici Meg samé při jejím zevlováním Podzámeckou zahradou.
Jenomže zprvu obdobně netuší, a marně pohledy hledá nápověď, jak takovouto zprávu má číst.

Až konečně sklopí hlavu a odpověď uvidí promítnutou prostřednictvím stínu na ploše bílého štěrku rozprostřeného dole pod dřevěnou konstrukcí opodál kořenů těl sloupů. Jako zcela veřejně k povšimnutí naprosto čitelný znak litery velkého M.
M jako Meg. Písmeno v podobě zcela čisté a zřetelné, neboť náhodou neobklopené jiným významovým smetí, třebaže se jedná o stín vržený změtí části zlomků poměrně nepřehledně hustého trámoví.
I sluneční hodiny na přibližně stejném principu přece ukazují a stínem jednoznačně ostře vykrajují z chaosu a zveřejňují náš stejně tak nepřehledně se dějící čas.

Pokud se postaví před dolní patky tohoto písmena, uvidí před sebou jen stromy.
Vzápětí však, po pár krocích okolo znaku, je Meg ve směru vnitřní šipky písmene napovězeno tušené zásadní poselství onoho dílčího V uvnitř.
V jinou hodinu při stejném slunci na přesně tomto místě by se nestalo...

Celým prostorem parku se rozlévá rybník, taková luža, jak znají ještě samozřejměji u nás na nedalekém Slovácku, do plochy líně rozložený vodní živel, jenž víceméně zcela přirozeně spojuje i všechna zatímní kroměřížská dějiště. Bylo by tedy možno namísto chůze pěšky proplouvat místy jejího loudání loďkou, mýtickou lodicí, jak nějakou pamětí.

Nápovědí vyzvané Meg stačí ve sděleném směru přistoupit ke dřevěnému zábradlí jen pár kroků opodál skeletu, aby zjistila, že dole pod schůdky na ni čeká pramice, označená zcela náhodnými inventarizačními písmeny a čísly (nebo nápisem), které ovšem jako možnosti mají s ní, jako herečkou Meg Ryan, jakousi numerologickou nebo etymologickou souvislost.

loňský vzkaz piktogramem

letošní vzkaz čínským písmenem

žije tam nymfa


SOBOTA, 02. 06. 2012, V ČESKÉM TĚŠÍNĚ
DOPORUČENÁ LITERATURA:

2000年CM 【サントリー 続のほほん茶】
Ze všech televizních reklam, které natočila Meg Ryan v Japonsku, se nejvíce usmívávám v průběhu té, v níž vystupuje jako jakási recepční zřejmě v předpokoji kohosi kanceláře, a zrovna v těch 15 vteřinách, které na to má, zapírá komusi do sluchátka přítomnost Japonky, jež stojí zřetelně před ní.
Na Japonsko, z tradice se vyznačující slušností obyvatelstva, situace hodně neobvyklá, inu, co taky čekat v takových chvílích od Američanky - ale být českým prezidentem, přehodil bych Meg na Hradčanech přes rameno čestnou stuhu příslušející k medaili Stříbrného Lva za zásluhy, a pokud se ptáte, za co, za co, tak tedy za tohle:
"No, no, Pečinka no, učila se!!!"
Jak chrlí ze sebe jako utržená do sluchátka ona, Meg, Američanka, odposlechnutou japonštinou v Japonsku, jež ovšem foneticky zní jako česká věta z úst nějakého murakamiho zrovna čerstvě vyloveného ze stříbropěnné Vltavy.
Na každém českém břehu, tedy i na vyhlídce nad hladinou rybníka v kroměřížské Podzámecké zahradě, cosi zcela nesamozřejmého, a proto na medajli: zmínka o tom, že se ještě kterýsi z tuzemských domorodců sám od sebe v čemsi imaginaci užitečném vzdělává.
Podle odkazu v japonštině jsem už dotyčné video nesvedl dneska na youtube nalézti, ještě štěstí, že ho mám zachováno v sejfu, jářku, a proto že je, ve velikosti 2,69 MB, mohu komukoli na příští jeho přání zaslat e-mailem.
Mohl bych ho sice pro pohodlí davu umístit kamsi na YT sám, jenomže ze zásady nevlastním mobila, který je při takové vkládací operaci jedinečně nutný a potřebný.
Vložím zde tedy aspoň (pro důkaz, že takové, o čem rozprávím, vůbec existuje) cosi jako foršpan, každý, kdo má filmové oči, bude ihned vědět, co tohle slovo znamená.
A pokud vědět ihned nebude, ať se jde i s mobilem vzdělávat zrovna v této jednotlivosti jako onen Pečínka, jehož zmiňovala už před roky herečka Meg Ryan v jakési japonské televizní reklamě.


03.06.2012, NEDĚLE


> Od: "Jan Obšívač"
> Datum: 17.05.2011 11:05
> Předmět: Re: Dobrý den, pánové, odkázal mě na vás dneska pan Mgr. Pálka
>
Dobrý den,
na Váš první dotaz již odpověděl pan Pálka.
Pokud jde o čínský znak, tak Vás bohužel zklamu. Ta anomálie v konstrukci je následkem pádu stromu, který ji poškodil.
Přeji Vám pěkný den,
Jan Obšivač

Jak z data vloženého mailu zřejmo, už před rokem jsem se v Kroměříži vyptával na ono místo, jež letos zásadněji postupujícím příběhem rozvíjím - z ukázky však plyne, že jsem se tehdy ptal liknavě a nedůrazně, a že tedy hned dnes odpoledne musím svižně rozeslat maily na kroměřížské adresy několikery důslednější dotazy, abych posléze tady čtoucím zprostředkoval název, historii i případný bezkouzelně praktický účel onoho trámkového objektu.
Proč ten náhlý záchvat zájmu, jenž nepostihl mě již před rokem, vždyť stejně tak mi přece bylo přes objektiv nikona dáno? Jenomže mi loni nepřály letošní souvislosti, odpovídám, jakýsi ten imaginaci rozhodný vznět, třeba ptačí pero vbodnuté do zábradlí; nebo dnešní mě ke vzdálenému cíli mobilizující horoskop.
Daleko za horizont, do neviděna, jak kulatě vypouklý je mezi námi oceán...

Jiní by se zabývali živlem vody, který dotyčné místo v Podzámecké zahradě především stanovuje, já se však vrhnu do životodárné tekutiny jiného prostředí - nazývaného inspirace. Pro toho, kdo sem za mnou do takového moře báječné příležitosti poprvé vskočí, již není ke zdravému rozumu návratu...
Budu se tedy snažit v této nedělní pasáži sepsat první plán, pro nějž se mi bez průtahu vyjevil ihned titulek SLET ČARODĚJNIC. Všechno následující bude tak samozřejmé, že se neobávám žádné autorské křeče; na náhlou strnulost konsternovaných údů i duchů příštích čtoucích bych si ovšem klidně přisadil.
Datum, kdy se má dít, ještě není zásadně důležité, a stejně je důvěrně oznámím pouze těm, jichž se uskutečnění mého záměru týká, proto napíši zvýrazněně jednoho všedního dne o letošních prázdninách, vědom si, že o víkendu by v míněné seanci překáželi nezvaní zevlouni.
Vyzývám proto všechny čarodějnice z Kroměřížska i jemu jakkoli vzdáleného okolí, všechny však pouze adresátky, jež se očividně podobají americké Meg Ryan. Ovšem i jakákoli jejich jen případná zevní příležitostná stylizace do této podoby není překážkou, vnější maskou jakéhokoli druhu, například. Která Meg Ryan se na tuto výzvu ozve a přiloží svůj kontakt zde v komentářích, bude vzápětí oslovena nabídkou přesného termínu.

Samozřejmě, tuzemské čarodějnice mi sem k tomuto krmítku nechodí zobat všechny, takže je na těch, co zde čtou, aby se posléze pozorněji porozhlédli po svém okolí, zdali ve svém všedním prostředí nepotkávají zcela běžně nějakou Meg Ryan, a pokud ano, o tomto budoucím sabatu takovou potenciální adeptku zpravili, vždyť je i v jejich zájmu připravit počtem účastnic co největší takový slet.

Kromě dotazů kroměřížským archivářům, muzejníkům a památkářům dám odpoledne i mailem vědět o tomto plánu v redakci okresních tištěných novin, jež se jistě nějak jako KROMĚŘÍŽSKÝ DENÍK jmenují, maje za zaručené, že o sletu čarodějnic v něm dosud jistě ještě nikdy nepsali.
Posléze začnu rozmýšlet na čímsi jako podobou v mailech rozesílacího plakátku k příležitosti; ale ještě dříve, a to hned, vyrobím obrázek zpodobující, jak všechno minulé i budoucí v mém případě na jednom místě vždy zcela samozřejmě souvisí, jakýmisi dílčí jednolivosti společně shrnujícími i propojujícími obrazy - v onom jednom tekutém živlu.


JINDY

Kampak, Meggi? Na slet?
Tož teda sem k rybníku sleť!
A to hneď!!!
(rozpočítadlo z Kroměříže, po němž se děti rozprchnou)

> Datum: 04.06.2012 22:42
> Předmět:
>
Dobrý den pane,
To jsme my tři dívky z podzámky v Kroměříži. Byl jste pro nás velmi inspirativní. Chtěly bychom s Vámi proto zůstat i nadále v kontaktu. Chystáme se na výstavu Fr. Skály v Olomouci, kterou jste nám doporučil. Pokud máte chuť rozdávat nám moudré rady a inspirovat nás, tak dejte vědět! :)
Mali, Eňa, Áďa


> Datum: 04.06.2012 09:18
> Předmět: Re: Dobrý den pane Obšívači, dovoluji si vás oslovit jako kroměřížského památkáře:
>
Dobrý den,
Vámi zmíněná konstrukce se nazývá, poněkud vzletně, "Trámový pavilon", byť se o pavilon v pravém slova smyslu nejedná.
Původně se zde nacházelo přístaviště pro gondoly, používané k vyhlídkovým plavbám po Divokém rybníku.
Tato konstrukce sloužila pouze jako podpůrný prvek pro čtyři stromy (převisle rostoucí jasany), které de facto tvořily "zelený pavilon".
Původní stromy bohužel dožily a byly nahrazeny novými, které ovšem ještě nedosahují potřebného vzrůstu a konstrukce tak zůstává zatím odhalena. Před několika lety byla konstrukce poškozena zlomenou větví vedle rostoucího jasanu.
O existenci stavby v minulosti nemáme přesnějších dokladů, protože není zachycena na mapových podkladech. Vzhledem k tomu, že plány zahrady z 19. století jsou poměrně podrobné, lze předpokládat, že toto místo jako přístaviště sloužilo už na konci 19. století, ale samotná konstrukce může pocházet až z počátku století dvacátého.
Na přiložené fotografii můžete vlevo od Čínského pavilonu vidět vegetací porostlou konstrukci.
Snad jsem Vám pomohl.
Děkuji za Váš zájem a přeji pěkný den,
Jan Obšivač
P.S. V případě Vašeho zájmu doporučuji tento web: http://mapserver.ekotoxa.cz/Kromeriz/

Trámový pavilon
Na břehu Divokého rybníka stojí vzdušný pavilon sestavený z hrubě opracovaných sloupů a trámů. Byl vybudován na konci 19. století a sloužil jako přístaviště pro loďky. Dnes je původní molo opatřeno zábradlím a je vyhledávaným vyhlídkovým místem.


> Datum: 04.06.2012 13:33
> Předmět: RE: Dobrý den pane Pálko, dovoluji si vás oslovit jako kroměřížského muzejníka:
>
Vážený pane Cempírku,
Divoký rybník, u kterého se stavba nachází, byl založen ve 40.letech 19. století za arcibiskupa Maximiliána Sommerau-Beckha, v té době byl postaven nedaleko místa dnešních trčících trámů směrem k Dlouhému rybníku jakýsi pavilonek z trámů krytý rákosem, myslím, že šlo o krytý přístřešek s případným posezením a vyhlídkou na rybník pro návštěvníky nebo též pro střelce kachen a husí žijících na rybníce a v jeho okolí, pár metrů od něho bylo u rybníku nekryté molo pro loďky - tolik moje hypotéza - časem tato stavbička dožila a jak mně sdělila dr. Křesadlová z pracoviště památkového ústavu v Kroměříži, na přelomu 19.-20. století byla postavena stávající: "podpůrná konstrukce původního 'zeleného pavilonu' tvořeného několika jedinci převisle rostoucího jasanu Fraxinus exelsior ´Pendula´, sloužila jako přístaviště pro loďky. V druhé polovině 20. století bylo původní molo opatřeno zábradlím a slouží jako vyhlídkové místo. Původní dřeviny odumřely a byly nahrazeny jinými, které ještě podpůrnou konstrukci zcela nezarostly. Konstrukce byla v minulých letech poškozena pádem větve stromu a byla pouze provizorně opravena."
S pozdravem,
Petr Pálka

CESTA K NÁPADU

[04.06.2012, 18:28]
Čarodějnic slet:
každičká Meg Ryan vzhled.
… Co představa med.

[05.06.2012, 16:44]
Vjem k rozvinutí
myšlenkou kdyby na mne
sed... Meg, zjev se hned!

[06.06.2012, po půl 8. ranní ve vlaku]
Myšlenka, záměr,
soustředění. Meg ovšem
tu pořád není.

> Datum: 06.06.2012 11:15
> Předmět: Re: Pokračování Meg Ryan.
>
Vážený pane "Cempírku" :-))
Je úžasné, co všechno odhalíte svým zápalem... snad i z utrženého koflíku v blátě byste vymodeloval živý příběh a ještě na pokračování...
Odhalení minulosti zeleného pavilonu je možná překvapivé i pro rodilé z Kroměříže.
Jsem zvědavá kolik blonďatých Meg Ryan se slétne... když bude termín o prázdninách, tak nebude stačit palivo :-))
Je v pořádku, když svým nadšením pro věc nakazíte i další - nyní se děvčata dokonce nabízí sami.... holt jiná doba.
Dnes se hned zrána mihla p.Chyťová - dojednává si u nás výstavu na září příštího roku. Na vybavování však nebyl čas.
Na včerejší vernisáž mi jedni manželé donesli (a věnovali) foto našeho mága Bílka, jak se zdraví s významným fotografem(již nežijícím) M. Stiborem (akty s poezií) v Muzeu umění -říjen1997. Ale to už pro Vás nebude aktuální ...
Neotřelé a nezatížené vidění světa i dál přeje
VZ

[07.06.2012, 17:22]
Poštívá osud.
Metodu, jak na Meg past,
nemaje posud.

[08.06.2012, 17:04]
Cesta zarostlá
pralesem. Žádné zprávy
o Meg nenesem.

[09.06.2012, 16:38]
Dvakrát dnes v noci
snila se mi Meg. Není
víc v mé moci, řek.

[10.06.2012, 15:42]
Jo, vše je beze
smyslu - pábíš-li o Meg
za časů syslů.

[11.06.2012, 16:52]
Meg, zůstaneme
nespojeni, čarovný
drát v světě není.

[12.06.2012, 16:41]
Mám Meg hodně rád.
Dal jsem tedy inzerát.
Jeden - čtyřikrát.


(pokud se vědma z úvodního inzerátu uvolí, nebo se najde dvojnice Meg Ryan, bude mít tento dílčí příběh pokračování) 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Smithf278 Smithf278 | E-mail | Web | 21. května 2015 v 5:01 | Reagovat

Really wonderful information can be found on web blog. gkdagckfbaeadddb

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama